PE Church Net Email us Share this page on facebook

Christian Calendar - Details of Event

[ Back ]   [ PECN Home ]   [ Subscribe to free services ]   [ List your Christian Event ]   [ Calendar Home ]

Home
Latest Updates
Find a Church
Find a Christian Event
Find a Christian Business
Classified Ads
Christian Music
Links & Resources
Prayer
More about PE Churchnet


15th December 2013 (Sunday)

JOHN NELSON BY PPK LIG EN LEWE
Die sanger John Nelson kom ons die 15de Desember om 10vm bedien met sang en musiek. John het die gawe om jou in die heiligdom in te sing. Bring jou familie en vriende saam en kom geniet die diens saam met ons.
Ons in geleë op die hoek van Caledon en Headingly str, Kabega Park.
Pastoor Leon Sel 083 271 3291 Tel 041 379 2420

[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]

Home | Business | Calendar | Churches | Community | Links | Ministries | Music | News | Spiritual | Contact us

Subscribe to our FREE mailing lists

© 1999 - 2016  PE Church Net ..... Disclaimer | Privacy Policy | Our Vision