PE Church Net
Christian Calendar - Details of Event

Willie & Natasja Joubert by VEK PE Noord

22nd April 2018 (Sunday)


U word hartlik uitgenooi na die Oggenddiens op 22 April 2018 om 9:00 by die Volle Evangelie Kerk, PE Noord, Suttonweg, Sidwell, waar Willie & Natasja Joubert gaan optree. Nooi iemand saam vir 'n geseende Oggend. Slegs offergawe word opgeneem. Indien u enige navrae het kontak Kerkkantoor by 041 4531901/2.

[ More about P.E. North Full Gospel Church  ~  Map ] 

Website: http://www.penoordvek.co.za
[ Back ]   [ Calendar Main Page ]   [ Submit your Christian Event ]